Vycvik
Novinky
V novinkách nájdete články a diskusie, ktoré pribudli za posledných 7 dní.

Výber pôrodnice

Pôrodnica je na niekoľko dôležitých dní hostiteľom časti rodiny. V jej prostredí dostáva mama a otec možnosť stretnúť sa s úžasnými pocitmi pri vítaní bábätka a dieťa pociťuje prvé podnety mimo bruška. Správny výber a vôbec proces výberu pôrodnice býva predpokladom na bezproblémový priebeh pôrodu, neskorší psychický či fyzický vývin dieťaťa a takisto vytváranie väzieb medzi dieťaťom a rodičmi.

Osobná skúsenosť

Vplyv neznámeho prostredia na pôrod

Vplyv neznámeho prostredia na psychiku alebo aj telesné pochody ženy je nesporný. Žena hlavne pre prežívanie prvej pôrodnej doby potrebuje kľud na preciťovanie kontrakcií. Zároveň o hormóne oxytocín, ktorý sa najviac zúčastňuje na príprave na druhú pôrodnú dobu a vlastného vypudzovania bábätka vieme, že jeho vylučovanie je silne závislé na pocitoch mamy a prostredí, v ktorom je. Sterilné prostredie vylučovanie utlmuje a naopak rodinné prostredie s partnerom po boku vylučovanie podporuje.

Pôrodné prostriedky

Mama by si mala pozrieť miestnosti, v ktorých bude rodiť a prebývať po pôrode. Vyskúšať pôrodné kreslo, pôrodnú stoličku alebo iné prostriedky, ktoré ponúka pôrodnica pre druhú a tretiu pôrodnú dobu.
Vypýtanie si informácií o zvyklostiach a priebehu pôrodu z pohľadu personálu a pôrodnice môže prispieť k eliminovaniu prípadných možných nedorozumení a efektívneho výberu pôrodnice.

Ak sa mama pripraví na prostredie pôrodnice pred pôrodom, odpadá možnosť prekvapenia a riešenia nepríjemných pocitov, ktoré môžu vplývať na priebeh pôrodu.


Referencie

Keďže je pôrod aj o pocitoch, kladné referencie od priateľov, ktorí sú blízki prináša ďalší čriepok, na základe ktorého je možné sa rozhodnúť. Platí pravidlo : „Ak pôrodnica vyhovovala naším priateľom a priatelia vyhovujú nám, tak aj tá pôrodnica by mohla nám vyhovovať.“

Dojazd

Po príchode začiatku pôrodu (pozri Začiatok pôrodu) má rodička minimálne dve hodiny na dojazd do pôrodnice, takže ďalším z dôležitých faktorov ovplyvňujúci výber pôrodnice je jej vzdialenosť od miesta bydliska.
Rodička potrebuje počas pobytu v pôrodnici často pomoc partnera s nosením alebo nákupom rôznych vecí, ako jedlo, pomôcky, a podobne. Ak priamo s rodičkou nie je ubytovaný v pôrodnici aj partner, tak vzdialenosť od bydliska alebo práce partnera tiež rozhoduje.

Ponúkané možnosti

Ďalším faktorom, ktorý by mal rozhodovať vo výbere pôrodnice, sú poskytovaná starostlivosť a výber možnosti pôrodu a postupov pri pôrode.
V niektorých pôrodniciach sa stretávame s rutinnými zásahmi, ktoré v iných pôrodniciach za rutinné nepovažujú. Niektoré ponúkajú z pohľadu vybavenia viac, iné menej. Niektoré dokážu promptne prinášať nové pôrodné postupy do praxe, u iných to ide pomalšie. Je dobré si zistiť aspoň mesiac pred pôrodom stav najlepšie priamo v pôrodnici.


Rady na záver pri návšteve pôrodnice:

1. Presvedčte sa osobne o tom, čo vám dokáže pôrodnica poskytnúť.
2. Sledujte ako s k vám pôrodný personál správa a ako s vami komunikuje pri návšteve pred pôrodom. Je predpoklad, že sa k vám bude podobne právať aj v deň, keď prídete rodiť.
3. „Oňuchajte“ si každý kút pôrodnice – od WC po pôrodnú miestnosť.
4. Nechajte si vysvetliť postupy a zvyklosti, ktoré vás budú čakať pri pôrode.
5. Vypýtajte si tlačivá a písomnosti, ktoré môžete vypísať už pred pôrodom. Potom sa už nemusíte zdržiavať formalitami a môžete sa sústrediť iba na prežívanie prvej pôrodnej doby.