Chcem dieta....

Chceli by sme dieta, pokušame sa už druhý mesiac, zatiaľ ...?... Čo by ste radili? čítaj diskusiu...

druhý pôeod po prvom cisárskom reze

Dobrý deň, 20mesiacov po mojom prvom pôrode cisárskym rezom sa nám narodí druhé mimi. Chcela by som rodiť... čítaj diskusiu...
Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Pôrodný plán

Ďalej nasleduje pôrodný plán, ktorý po úprave môžete odovzdať v pôrodnici ako vaše požiadavky pre prirodzený pôrod a vašu spokojnosť.

Pokiaľ sa počas pôrodu ( všetkých jeho fáz ) nevyskytnú stavy vážneho ohrozenia zdravia môjho dieťatka alebo môjho, tak by som si priala, aby zdravotnícky personál rešpektoval uvedené body, ktoré som sformulovala zo slobodnej vôle, na základe poznatkov z bežne dostupných zdrojov informácií o tehotenstve, pôrode a šestonedelí.
Som odhodlaná rodiť čo najprirodzenejšie, ale spolieham na Vašu pomoc, odbornosť, rozhodnosť a radu v prípade komplikácií.

Prítomnosť partnera / sprievodcu:

Počas všetkých fáz pôrodu ( aj počas vyšetrení ) a minimálne do presunu z pôrodnej miestnosti na oddelenie šestonedelia si prajem prítomnosť mnou zvolenej osoby, pokiaľ sa ja, alebo môj sprievodca nerozhodneme inak

Informovanosť:

Vopred by som chcela byť informovaná o priebehu potrebných vyšetrení, o výsledkoch a navrhovaných medicínskych postupoch, možných alternatívach, ako aj identite prítomného zdravotníckeho personálu

Rešpektovanie intimity:

Ocenila by som maximálne rešpektovanie mojej intimity vo všetkých pôrodných fázach

Príprava na pôrod:

Klystír a holenie prirodzenia si zabezpečím osobne podľa vlastného uváženia ešte doma
Pokiaľ si okolnosti vyžiadajú opätovné absolvovanie týchto procedúr na oddelení, požiadam o to zdravotnú sestru

Používanie liekov a medikamentov:

Uprednostňujem nemedikamentózne medicínske a úľavové postupy
Som proti rutinnému zavedeniu kanyly do žily i rutinnému podávaniu medikamentov
Ak bude nutné pôrod vykonať sekciou, bola by som rada, aby som bola o všetkom informovaná s použitím vhodne zvolenej anestézie a môj manžel/sprievodca by bol prítomný ako na operačnej sále, tak aj pri ošetrení nášho dieťatka. Priloženie bábätka k prsníku a prvý pokus o sanie by som chcela realizovať čo najskôr po ukončení zákroku.

Aktivity počas 1.doby pôrodnej:

Voľnosť pohybu, možnosť používať sprchu alebo teplý kúpeľ na uvoľnenie a tlmenie bolestí
Pokiaľ bude monitorovanie oziev plodu a kontrakcií vyžadovať obmedzenie môjho pohybu alebo polohy, tak by som si priala zredukovať ho na minimálnu nevyhnutnú mieru
Uprednostnila by som možnosť mať s mojím sprievodcom čo najväčšie nerušené súkromie
Vaginálne vyšetrenia by som si priala iba od jednej osoby a obmedziť ich na nevyhnutný počet

Aktivity počas 2.doby pôrodnej:

Možnosť slobodnej voľby najoptimálnejšej polohy pre vypudzovanie ( nevyžadujem žiadne neštandardné alebo dodatočné vybavenie )
Pri tlačení budem spolupracovať s ošetrujúcim personálom, avšak zároveň by som bola rada, aby bral ohľad na moje pocity pri tlačení
Som proti preventívnemu vykonaniu epiziotómie pokiaľ zjavne nehrozia poranenia 3. al. 4. stupňa ( na pôrod sa po všetkých stránkach svedomito pripravujem a chcela by som jemnou masážou a teplým obkladom podporiť dobré rozvinutie hrádze )
Som proti rutinnému podaniu oxytocínu
Ocenila by som prítmie počas celého priebehu pôrodu
Je pre mňa dôležité, aby sa personál vo fáze od začiatku vypudzovaná vyjadroval pokojne a tlmeným hlasom. Uvítam, keď príkaz netlačte bude nahradený slovami pokúste na prestať tlačiť, ktorý lepšie vystihuje možnosti

Manipulácia s novorodencom:

Chcela by som, aby naše dieťa bolo privítané tlmeným svetlom a pokojným tichým hlasom
Bezprostredne po pôrode by som chcela mať dieťatko položené na moje brucho
S prestrihnutím pupočníka by som rada počkala až kým dopulzuje
Prvé preventívne vyšetrenia a merania dieťatka by som rada odložila až po počiatočnom oboznamovaní sa dieťatka s rodičmi a prvých pokusoch o satie prsníkov
Ošetrenie a vyšetrovanie dieťatka by sa malo odohrávať minimálne za prítomnosti môjho sprievodcu, najlepšie aj v mojej prítomnosti
Chcem, aby som bola ja, alebo môj sprievodca vopred informovaný o každom úkone, ktorý bude s dieťatkom prevádzaný
Som proti rutinnému umývaniu dieťatka
Za normálnych okolností som proti umiestneniu dieťatka na termolôžko – stabilizáciu telesnej teploty zabezpečíme prikrytím dieťatka a priložením na moje telo
Po všetkých potrebných úkonoch chcem mať dieťatko pri sebe

Umiestnenie na izbe s plným rooming-in systémom:

Dieťatko chcem mať počas nevyhnutnej hospitalizácie 24 hodín pri sebe, a v prípade potreby, by som chcela mať možnosť požiadať zdravotnícky personál o pomoc pri starostlivosti o dieťatko
Uprednostnila by som možnosť byť na izbe s čo najmenším počtom matiek