Vycvik
V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Možné psychické príčiny neplodnosti muža

Problémy všeobecne s dávaním
(nemožnosť sa prejaviť - nastalo v detstve alebo živote; silný dotyk s nejakou udalosťou, ktorý nie je spracovaný)
Modely dávania sú zamieňané za modely prijímania
Problémy s dávaním
Ukazovatele:
       Neprimerané dávanie
       Prejavy neprimeraného sebectva voči druhým
       Prejavy neprimeraného sebectva voči sebe
       Citová uzavretosť

Intimita
(minulosť : narušený vzťah s mamou)
Ukazovatele:
       Partnerka nie je na prvom mieste
       Problémy s erekciou

Rodičovská pozornosť
(minulosť : odmietnutie od rodičov v prenatálnom období – nechcené dieťa, nedostatok alebo prílišná pozornosť v detstve)
Ukazovatele:
       Odmietanie intimity
       Nedostatok stotožnenia sa s rodičovstvom


Pre viac informácií kontaktujte svojho psychoterapeuta