...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Úroveň psychiky


Problémy, zmeny alebo dotknutia na psychickej úrovni môžu ovplyvňovať možnosti počatia dieťaťa.

Hľadajte v tejto časti ukazovatele na tieto problémy.

Možné psychické príčiny neplodnosti ženy

Možné psychické príčiny neplodnosti muža