Vycvik

Čo môže prežívať otec pri pôrode, na čo sa má otec pripraviť

Interakcie medzi mamou a pôrodným personálom v pôrodnici

Pôrodný personál by mal byť vybavený profesionálnou aj ľudskou stránkou.
Otec, ak nie je „z oboru“, nemusí vedieť úplne posúdiť profesionálnu stránku pôrodného personálu. Môže sa len spoľahnúť, že bude na vysokej úrovni. Napriek tomu sa môže otcovi stať, že sa mu bude profesionálny prístup zdať neprimeraný. Preto je dobré sa s prístupom používaným personálom pôrodnice pri pôrode zoznámiť a uvedomiť si postupy, ktoré partnerka spolu s dieťaťom musia vo vybratom zariadení podstúpiť.
Ľudský prístup by mal byť tiež otázkou profesionality pripraveného personálu. Otec sa ale môže stretnúť s prístupom, na ktorý v živote nie je zvyknutý. Strohosť. Odmeranosť. Naopak prílišná starostlivosť až dotieravosť a podobne. Niektoré prístupy a postupy môžu v otcovi vyvolať nepríjemné pocity s následným tlakom na riešenie ochrany z pohľadu „hlavy rodiny“. Komunikácia v správnom čase a priestore je najlepším receptom na tieto tlaky. V pôrodnici je istá hierarchia zodpovednosti, s ktorou by sa mal otec predtým zoznámiť a na základe tejto hierarchie aj svoje pocity riešiť.
Otec by si mal uvedomiť, že prichádza privítať a pomôcť svojmu potomkovi na svet. Jeho prístup k rodičke a dieťaťu môže výrazne ovplyvniť správanie sa personálu na hraniciach profesionality.
Ak sa otcova pozornosť venuje hlavne partnerke, ktorú podporuje a zároveň spolupracuje s pôrodným personálom, býva prínosom v celom procese pôrodu.
Ak sa otec venuje iným otázkam, môže byť záťažou pre seba aj partnerku.

Interakcia medzi otcom a rodičkou

Rodička môže počas pôrodu ukazovať stránky, ktoré otec bude vidieť prvýkrát. Výhodou je, že muž uzrie ďalšie zákutia ženskej duše a nevýhodou, že ho to môže prekvapiť.
Komunikácia či už v prítomnosti alebo neskôr v budúcnosti, môže napomôcť ďalej rozvinúť a pochopiť túto vzájomnú blízkosť.

Kam siaha pohľad otca

Zrak je zmysel, ktorý k nám privádza najviac informácií a podnetov. Telesne sa počas pôrodu mení hlavne dolná polovica ženy. Oblasť genitálií a pohlavných orgánov. Pre otca tento pohľad je vždy nový a nezvyklý. Môže spôsobiť na úrovni psychiky mnoho otáznikov, ktoré je potom potrebné riešiť. Otec by sa mal počas pôrodu sústreďovať pohľadom a pozornosťou na vrchnú časť ženy. Táto časť mu aj najlepšie napovie či partnerka niečo potrebuje. Dolná časť ženy je určená skôr pôrodnému personálu.

Mužský princíp

Počas pôrodu sa muž môže konfrontovať s mužom v jeho vnútri, s mužským princípom v jeho vnútri. Môže pocítiť a uvidieť rôzne svoje slabosti alebo slabosti svojej partnerky, ktoré sa prirodzene objavujú počas prežívania a preciťovania traumy. Môže pocítiť a uvidieť svoju silu a rozhodnosť tak ako silu a rozhodnosť svojej partnerky. Toľko zmien, úrovní prežívanej traumy, sily a emotivity môže muž zažiť jedine pri pôrode svojho dieťaťa.