V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Rozhodovanie otca byť pri pôrode

Ako každé iné rozhodnutie ohľadom dieťaťa a rodiny aj rozhodnutie byť pri pôrode by malo byť podložené jasnými argumentami, ktoré si budúci otec sám v sebe zodpovedal.

Súvisí s nepoznaným a obavami

Pôrod sa nedá dopredu nacvičiť, poznať alebo kontrolovať. Ísť do takéhoto nepoznaného procesu môže byť pre muža problematické. Jedinou prípravou je dostatok informácií a rozhodnutie partnerky.

Spoločenská klíma

Spoločenská klíma ešte stále veľmi nepraje prítomnosti otca pri pôrode. Súvisí to z rôznymi mýtami typu „otcovia odpadávajú“ a podobne. Muž by sa takýmito mýtami namal nechať ovplyvniť. Skúsenosti ukazujú, že sú to často menšinové alebo vymyslené mýty a muž ak je pripravený, tak je skvelou oporou rodičke aj procesu pôrodu.