Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Rola a úlohy otca

Ak sa otec nachádza pri partnerke počas druhej pôrodnej doby, tak by o jej priebehu mal vedieť čo najviac.

Jeho úlohou by mohlo byť sprostredkovávať informácie, ktoré komunikuje pôrodný personál. Partnerka najlepšie pozná jeho hlas, dôveruje mu, počuje ho často najlepšie a efektívnejšie.

Otec sleduje prejavy partnerky. Ako dýcha, či má pri tlačení zavreté oči, či má bradu na prsiach, aké ma pery a nechty. Dýchanie je dôležité pre energiu a kyslík, ktorú potrebujú svaly a dieťa. Brada na prsiach dáva signál svalom, aby sťahovanie prebiehalo smerom zvnútra von. Zavreté oči chránia očné vlásočnice pred poranením tlakom. Modranie pier a nechtov ukazuje na zlé dýchanie. Na to všetko môže otec jemne upozorňovať a tým uľahčiť partnerke druhú pôrodnú dobu.

Otec je oporou pri tlačení a príchode dieťatka na svet. Môže príjemným slovom alebo myšlienkou partnerku podporiť, ovlažiť pery, jemne sa dotknúť.
Byť partnerom, ktorý je prítomný za každých okolností.