V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Výcvik predpôrodnej prípravy...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa...

Každý začiatok je dôležitý a nesie v sebe mnoho ukazovateľov na ďalší priebeh.
Obsah výcviku má snahu priniesť informácie o jednom významnom začiatku. Začiatku Života.

Prednášky sú podložené spracovaním prípadov praxe Prenatálnej terapie a praxe Prípravy na pôrod. Tento súbor informácií je spracovaný do systému pohľadu na matku a dieťa, ktorý umožňuje lepšie pochopiť ich jednanie, nielen v tomto období, ale aj neskôr v živote. Výskum a spracovanie všetkých týchto informácií, ktorý svojou koncepciou prirodzene poskytuje systém prípravy matky, dieťaťa a otca na pôrod, bude prezentovaný na kurzoch ročného výcviku (6x predĺžený víkend).

Výcvik je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť, prípadne sa zaoberajú prácou s budúcimi mamičkami, prípadne si chcú rozšíriť svoje poznanie alebo prax o prípravu na pôrod. - Pôrodné asistentky, pôrodníci, študenti medicíny a psychológie, ďalšia odborná aj laická verejnosť. Koncepcia kurzov nie je určená pre tehotné mamičky.

Výcvik je ukončený certifikátom. Podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov výcviku a napísanie práce v rozsahu 15 strán na nejakú tému teórie alebo praxe prípravy na pôrod, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax prípravy na pôrod.
Absolvent výcviku ma možnosť požiadať o vytvorenie mailovej schránky v tvare meno(zav)predporodnapriprava.sk. V časti Odborníci zverejnenie osobných informácií a prípadnej ponuky konzultácií. Po polročnej praxi bude mať absolvent vytvorený web priestor v tvare http://meno.predporodnapriprava.sk.

Lektor : Patrik Balint

Miesto : Morava
Termíny nájdete tu...

Kurz I
Zoznámenie
Počatie, Prenatálny vývoj a Pôrodné obdobie, Život
Podáva obsiahle množstvo informácií o prenatálnom období, pôrode a popôrodnom období, hlavne z pohľadu psychiky a pocitov matky a dieťaťa. Súvislosti so životom. Koncepcia prípravy na pôrod.

Kurz II
Psychologické minimum, Vývinová psychológia, Prístup v poradenstve
Psychologická príprava poslucháčov kurzu s dôrazom na prenatálne obdobie, ranné detstvo a detstvo.

Kurz III
Prezentácia pocitov a prežívania matky, otca, dieťaťa počas tehotenstva a pôrodu.
Dáva pohľad na emotivitu, prežívanie a jednanie matky, otca a dieťaťa počas tehotenstva a pôrodu. Ďalej preberieme techniky práce s prežívaním v tehotenstve a pri pôrode.

Kurz IV
Problémy a riešenia, Prirodzený pôrod, Pôrodné plánovanie
Možné problémy z hľadiska psychiky pri bezrizikovom priebehu pôrodu. Možné problémy hľadiska psychiky pri rizikovom priebehu pôrodu. Pôrodný plán. Prezentácia prirodzeného a prirodzene bezbolestného pôrodu.

Kurz V
Koncepcia a systém prípravy na pôrod
Overovanie a prezentácia koncepcie a systému prípravy na pôrod v praxi.

Kurz VI
Prax prípravy na pôrod
Opakovanie a prax prípravy na pôrod. Ukončenie výcviku.

Cena za jednotlivé kurzy SR:100 eur/ ČR:2600 czk, cena pri platbe celého výcviku SR:540 eur/ ČR:13900 czk bez ubytovania a stravy.

Informácie v pdf forme


Podporte výcvik zverejnením ikonky na Vašom webe. Ďakujeme.

Vycvik


Vycvik


TOPlist

TOPlist