...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Info pre odborníkov


Celú túto sekciu pre vás pripravujeme.

Prístup k rodičke

Prístup k otcovi

Psychická vybavenosť ženy

Psychická vybavenosť muža

Pocity dieťaťa a prístup