Stránka prináša najkrajší zážitok v prehliadači Mozilla Firefox pri minimálnom rozlíšení 1024x780.

Stlačte F11 pre zobrazenie na celú obrazovku.
...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Diskusia "Prednáškové semináre v Týždni Rešpektu k pôrodu 15.5.08 v Prahe"

Moja téma v diskusii "Prednáškové semináre v Týždni Rešpektu k pôrodu 15.5.08 v Prahe"


 Vytvoriť tému