Diskusie
Prehľadný zoznam všetkých diskusií a štatistiky k nim nájdete tu...

Medzinárodná konferencia - Prirodzená starostlivosť o dieťa

Dňa 17. 5. 2008 organizuje Ekoporadňa Živica v Bratislave Medzinárodnú konferenciu "Prirodzená starostlivosť o dieťa". Tento celodenný blok prednášok sa bude konať pod záštitou Prof., MUDr. Petra Labaša, CSc.- dekana Lekárskej Fakulty UK. Témou jednotlivých prednášok bude starostlivosť o fyzickú aj psychickú pohodu našich detí s prihliadnutím na potreby dieťaťa, rodičov a tiež s rešpektom voči prírode.
Rozprávať sa bude o:
- ekoplienkach
- prirodzenom pôrode
- výchove bez trestov
- dojčení
- prírodnej kozmetike
- výžive
- a mnohých iných zaujímavých témach.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.zivica.sk/dieta . Na konferenciu sa treba vopred zaregistrovať na uvedenej webstránke.

Program:
9.00 – 9.20
Otvorenie konferencie
Prof. MUDr. P. Labaš, CSc., Z.Labašová a J. Hipš

9.20 – 9.45
Naozajstné plienky – situácia na Slovensku
Mgr. P.Ďurišová – Ekoporadňa Živica, SR

9.45 – 10.10
Opravdové pleny a Týden opravdových plen v ČR
Mgr. V. Soukupová a H. Janáčková – ROSA, ČR

10.10 – 10.35
Viedeň – kampaň na podporu prateľných plienok
Y. Göbel – Verein WIWA, A

10.35 – 10.55
Prestávka

10.55 – 11.20
Dlhodobé dojčenie a jeho výhody
Mgr. M. Veselská, SR

11.20 – 11.45
Attachment parenting
Mgr. A. Poloková, SR

11.45 – 12.10
Starostlivosť o dieťa v odlišných kultúrach
J. Sheppherd, USA

12.10 – 12.35
Prírodná kozmetika
Ing. J. Tóth – Weleda , SR

12.35 – 13.35
Obedová prestávka

13.35 – 14.00
Výživa detí od narodenia
Mgr. J. Boleková, SR

14.00 – 14.25
Prirodzený pôrod
Königsmarková, ČR

14.25 – 14.50
Psychologické aspekty prirodzeného rodičovstva
Mgr. Z. Labašová, Ekoporadňa Živica, SR

14.50 – 15.15
Zásady pozitívneho rodičovstva
D. Grellová, SR

15.15 – 15.40
Bezplienková metóda
Mgr. B. Berlinger – DiaperFree Baby, A

15.40
Ukončenie konferencie