Vycvik
...naučte sa učiť krásnym zážitkom priviesť na svet a vychovať dieťa... čítajte viac v článku a pozvánke tu...

Bolesti a sťahy prvej pôrodnej doby


Kontrakcia

Sťahy maternice po 30-tom týždni tehotenstva nazývame kontrakcie. Kontrakcie prvej pôrodnej doby majú svojou pravidelnosť a intenzitu. Na kontrakcii sa podieľa hlavne hormón zvaný oxytocín, ktorý pôsobí na sťahovanie maternice a brušných svalov.
Pôrodné kontrakcie rozoznávame podľa toho, či je ich možné zásahom mamy zastaviť. Tie pôrodné zásahom mamy zastaviť nejde. Je možné pracovať len s ich intenzitou. Napriek tomu sa niekedy môže stať, že na niekoľko hodín odoznejú a zase sa objavia. Všetko podľa množstva a kombinácie hormónov, na ktoré má dosah mnoho faktorov.
Pôrodné kontrakcie môžu pripomínať bolesť, ktorú rodička pozná z bolestí pri menštruácii.

Dýchanie

Svaly počas prvej pôrodnej doby potrebujú energiu a kyslík. Hlboké dýchanie s pozornosťou upriamenou na oblasť brucha zabezpečí dostatočný prísun kyslíka a energie, ktorú svaly potrebujú. Rodička by mala mať možnosť hlboko dýchať a bez vyrušovania dávať pozornosť brušku počas celej prvej pôrodnej doby.

Ako môže samotná bolesť pomáhať pri znižovaní bolesti pri pôrode?

Na fyzickej úrovni nám s bolesťou pomáha hormón zvaný adrenalín. Jeho vylučovanie spôsobí okrem iného aj znižovanie citlivosti na bolesť. Ak žena na začiatku pôrodu prijíma bolesť a dokonca ju víta ako prirodzenú súčasť pôrodu, dáva voľný priebeh vylučovaniu adrenalínu. Čím sa tento viac vylučuje, tým citlivosť na bolesť klesá. Preto paradoxne, čím viac kontrakcia ženu bolí, tým to postupne menej cíti. Preto otváranie sa bolesti na začiatku pôrodu, kde táto bolesť nie je až taká intenzívna, prispieva k znižovaniu bolesti v období pôrodu, kde už sú kontrakcie veľmi intenzívne.
Vítanie bolesti je možné podporiť "aukaním", keďže písmeno aáá je priamo spojenie s vylučovaním adrenalínu. Alebo to môže byť iný prejav, ktorý bolesť uvoľňuje a na ňu upozorňuje. Naopak uzatváranie sa bolesti alebo strach z nej vylučuje iné hormóny, ktoré môžu pôrod až zastavovať.

Zabezpečenie kontinuálneho „prikladania polienok do hormonálneho ohňa“ počas kontrakcií

Rodička môže počas prvej pôrodnej doby prirodzenými prostriedkami na podporu, úľavu alebo zastavenie kontrakcií do istej miery kontrolovať kontinuitu sťahov prvej pôrodnej doby. Aby kontrakcie neprichádzali veľmi rýchlo, ale ani pomaly. Rýchle kontrakcie nemusia dostatočne pripraviť pôrodné cesty a pomalé môžu rodičku pripraviť o veľa síl, ktoré bude potrebovať v ďalších pôrodných dobách.

TOPlist

TOPlist

Ako podporiť kontrakcie

Na kontrakcii sa podieľa hlavne hormón zvaný oxytocín. Jeho vylučovanie je možné podporiť psychicky aj fyzicky. čítaj ďalej...

Čo môže zastaviť kontrakcie

Na kontrakcii sa podieľa hlavne hormón zvaný oxytocín. Ak príde k zníženiu jeho vylučovania alebo sa vylúči vo veľkej miere, môže dôjsť k utlmeniu kontrakcie alebo aj k zastaveniu toku sťahovania. čítaj ďalej...