hyperaktivita alebo "živosť"?

Ako máme rozlíšiť či ide o "živosť" alebo hyperaktivitu?... Udržať ju chvíľku v kľude je dosť ťažké... čítaj diskusiu...

druhý pôeod po prvom cisárskom reze

Dobrý deň, 20mesiacov po mojom prvom pôrode cisárskym rezom sa nám narodí druhé mimi. Chcela by som rodiť... čítaj diskusiu...
V časti Zaujímavé odkazy nájdete stránky, ktoré sme pre vás našli na internete.

Otec pri pôrode

V minulosti neexistuje výrazná tradícia prítomnosti otca pri pôrode. Na druhej strane neexistuje ani tak výrazné rovnoprávnenie medzi mužom a ženou, ako tomu je v súčastnosti. Preto existuje istý tlak na prehodnotenie prítomnosti muža pri pôrode, alebo vôbec postavenia ženy a muža v rodine. V súčastnosti sa obidve pohlavia priblížili na veľmi malú vzdialenosť. Žena ale bude stále rodiť deti a muž bude stále v týchto chvíľach tým, čo na to vytvorí predpoklady. Môžu sa vzájomne dopĺňať omnoho bližšie, ako tomu bolo z pohľadu ľudstva v minulosti. Presne ako pri počatí svojho dieťa, tak aj celý život.

Úlohou ženy pri pôrode je priviesť dieťa na svet a úlohou muža je hlavne ochrana. Je článkom a ochrancom medzi ženou a vonkajším prostredím. Mal by vedieť mnohé o tom, čo sa bude pri pôrode diať.
Ak muž a žena sú pripravení a zároveň si správne rozdelia rozhodovanie a realizáciu, nielenže pôrod prebieha prirodzene, ale aj ich vzťah pri zrode nového života dostáva správne vzorce správania, o ktoré sa neskôr pri vznikajúcich problémoch môžu oprieť.
Muž môže pri pôrode zbadať silu svojej ženy a možnosti, ktoré sa v nej skrývajú. Môže vidieť silu svojho dieťaťa a reálne pomáhať pri realizácií jeho príchodu na svet. Je to ako podieľať sa na výbere, návrhu a aj realizácii niečo krásneho. Viac si to vážime, ochraňujeme, staráme sa možno trochu inak, ako len keď niečo dostaneme na „striebornom podnose“.

Existuje čas v druhej pôrodnej dobe, kedy sa hlavička „prerezáva“ cez hrádzu a nastáva akoby obrovský energetický pulz. Žena sa začína „otvárať“, a to nielen fyzicky ale aj mentálne. Je veľmi „zraniteľná“. Tu niektoré domorodé kmene spievajú ochranné spevy. Pre otca to môže byť čas ostražitosti, pozorovania a realizácie jeho poslania ochrany rodiny, kde toto poslanie môže nielen pocítiť ale aj naplniť.

Výhody a prispenie otca pri pôrode

Tak ako sa otec správa na začiatku tehotenstva počas tehotenstva a pri pôrode sa môže správať potom v živote. čítaj ďalej...

Rozhodnutie mamy mať otca pri pôrode

Dôvera, Nedostatok príkladov, Sociálne zázemie, Pružnosť v rozhodovaní čítaj ďalej...

Rozhodovanie otca byť pri pôrode

Súvisí s nepoznaným a obavami, Spoločenská klíma čítaj ďalej...

Čo môže prežívať otec pri pôrode, na čo sa má otec pripraviť

Interakcia medzi rodičkou a pôrodným personálom, Interakcia medzi otcom a rodičkou, Dosah pohľadu otca, Mužský princíp čítaj ďalej...